gelişim raporu ornegi , gelisim raporu örneği okulöncesi anaoku


gelişim raporu ornegi , gelisim raporu örneği  okulöncesi anaokulu

1: http://dosyam.net/?id=xwlaaq

2:

Arkadaşlar örnek bu.Bu şablon üzerinde çalışabilirsiniz.Hepinize iyi çalışmalar

GELİŞİM RAPORU ÖRNEĞİ


Çocuğun Adı Soyadı:Onur  Raporu yazan:Emel
Yaşı: 07.05.1997 Rapor Tarihi: 30.01.2047
Yaş Grubu: 6 yaş
Kuruma Başlama Tarihi:16.09.2048

Onur beden ve hareket gelişimi ile ilgili davranışları; değişik yönlere yuvarlanma, sözel olarak öğretmenin yönergesine uygun hızlı yavaş yürüme ve ördek, kurbağa,leylek gibi yürüyüşleri kolayca yapmaktadır. Belli yükseklikteki engel üzerinden atlarken zorlanmaktadır. Bunun için evde 10-15 cm yükseklikteki engeller üzerinden atlama oyunu oynayarak destek olunabilir.Ayrıca onur,küçük nesneleri yerden toplayabilmekte, değişik araçlar kullanarak resim çizebilmektedir.Nesneleri yaratıcı bir biçimde kullanarak özgün ürünler ortaya koyabilmektedir. Makası rahat kullanabilmekte, değişik malzemeleri istenilen nitelikte kesebilmektedir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlamada zorlanmaktadır. Bunun için evde ve okula geldiğinde ayakkabının bağcıklarını çözüp- bağlama konusunda cesaretlendirilerek destek olunabilir. Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri çekme, itme ve döndürebilmektedir. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırarak belli bir mesafeye taşıyabilmektedir. Yoğurma maddelerine elleriyle şekil vermekte isteksiz davranmaktadır. Bunun için evde hamur yaparken şekil verme oyunu oynayarak ellerini kullanması ile ilgili etkinlikler yapılabilir.
Onur çevresinde gözlemlediği değişik durumları (renk,boyut,biçim,işlev,koku,ses,tat vb.) ifade edebilmektedir. Gözlediği durumlarla ilgili sonuçları (benzerlik, farklılıklar, farklı gruplamalar vb) söyleyebilmektedir. Bir bütünlük içinde yer alan olay, nesne yada öğeleri söyleyebilmektedir. Verilen nesneler grubuna eklenen nesnenin adını söyleyebilmekte, ancak eksilen nesneyi hatırlamakta zorlanmaktadır. Bunun için evde mutfak eşyaları, tamir aletleri vs. gibi nesneleri kullanarak hatırlamaya yönelik oyunlarla desteklenebilir. Onur, verilen nesneleri renklerine, şekillerine, boyutlarına, sayılarına ve miktarlarına göre doğru şekilde eşleştirme ve gruplama yapabilmektedir. Ancak nesneleri kullanım amaçları ve şekillerine göre eşleştirme ve gruplamada zorlanmaktadır. Bunun için evdeki nesnelerin nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığı konusunda sık sık konuşularak desteklenebilir. Onur, söylenilen sayı kadar nesneyi gösterebilmekte, belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayabilmektedir.
Onur, gösterilen sembolün anlamını söylemekte ve verilen açıklamaya uygun sembolü (sayı, geometrik, şekil, logo vs.) gösterebilmektedir. Nesnelerin mekandaki konumunu (altında-üstünde, yanında-arkasında vs.) doğru olarak söyleyebilmektedir. Dün-bugün-yarın vb. gibi zamanla ilgili kavramları uygun şekilde kullanabilmektedir. Belli etkinliklerin süresine ilişkin öğretmenin yönergesine uygun davranabilmektedir.
Onur, kullandığı sözcüğün tümce içindeki anlamını kendi ifadesiyle açıklamaktadır. Ancak eşanlamlı ve zıt anlamlı sözcüklere örnekler verirken zorlanmaktadır. Bunun için evde bu tür sözcükler oyun şeklinde verilerek desteklenebilir.
Onur, duygularını rahatça söyleyebilmektedir. Ancak duygularının nedenlerini ve sonuçlarını söylemede zorlanmaktadır. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koymaktadır. Ancak rahatsız edici duygu ve dürtülerini tepkisel davranışlarla göstermektedir. Bunun için evde olumsuz duygularını ifade etmesi için cesaretlendirilerek, duygularının nedenleri ve sonuçları hakkında konuşularak destek olunabilir. Onur, yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranmakta ve gerekli durumlarda kararlılık gösterebilmektedir. Sınıf içi etkinliklere kendi isteği ile başlamakta ve başladığı işi bitirmek için çaba göstermektedir. Ayrıca Onur’un tüm arkadaşlarıyla oynasa da tercih ettiği bir arkadaş grubu bulunmaktadır. Oyunlarda lider olmayı istemektedir. Aldığı sorumlulukları yerine getirmektedir. Kendisine ve başkalarına ait farkındalıkları dikkate alarak çözüm yolları önerilmektedir. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu bilmektedir. Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu söyleyebilmektedir. Kendi kültürüyle ilgili belli başlı özelliklerin (bayramlar, misafirperverlik vs.) olduğunu bilmektedir. Onur, çevresindeki rahatsız edici durumları (düzensizlik, dağınıklık, kirlilik) fark etmekte ve kendi estetik görüşüne göre uygun olarak bu durumları değiştirmeye çalışmaktadır. Müziğe uygun özgün şarkı söylemek ve estetik bedensel hareketlerle dans etmek konularında, çekingen davranmakta bu tip etkinliklere katılmakta zorlanmaktadır. Bunun için evde çocuk şarkıları dinleyerek müzik eşliğinde beraber oyunlar oynayarak teşvik edilebilir. Onur resim ve elişi gibi sanat etkinliklerine katılma konusunda isteklidir. Özgün ürünler yapabilmektedir. Özgün öyküler oluşturmaktan hoşlanmaktadır.
Onur, temizlik ve tuvalet gibi öz bakım becerilerini kazanmıştır. Aynı zamanda Onur, kendi kıyafetlerini uygun olarak seçmekte ve kendi kıyafetlerini kendi giyip çıkarabilmektedir. Ancak Onur, yemek saatinde sevdiği yemekleri yememe konusunda ısrar etmektedir. Bunun için evde sevmediği yiyecekleri değişik şekillerde pişirerek veya süsleyerek Onur’a sunulması önerilmektedir.

İlköğretime başlangıçta kendisinden beklenen olgunluk düzeyini göstermiştir.

Okul yaşamında Onur’a başarılar dileriz.


Öğretmenleri Yönetici

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !